اشتراک

گروه طراحی ومعماری کامیار معروف زاده

Classic Design

گروه طراحی و معماری کامیار معروف زاده

مشاهده پروژه

Bathroom Design

گروه طراحی و معماری کامیار معروف زاده2

مشاهده پروژه

Showroom Design

گروه طراحی و معماری کامیار معروف زاده3

مشاهده پروژه
01

گروه طراحی و معماری کامیار معروف زاده

گروه طراحی و معماری کامیار معروف زاده فعالیت خود را از سال ١٣٨٩ به طور حرفه ای آغاز نمود.
پس از 2 سال فعالیت حرفه ای اولیه در ایران و طراحی نمونه های بسیار مسکونی و اداری ، شرکت در مسابقات معماری در داخل و خارج از ایران ،

به فعالیت خود در استانبول و اربیل ادامه داد .
که نتیجه آن ارائه طراحی های بیشماری با همکاری مشترک لوکس ترین برند های دنیا می باشد .
و هم اکنون بعد از ۴ سال فعالیت در خارج از ایران ، با تاسیس دفتر تهران به گسترش دامنه فعالیت خود ادامه می دهد .

 

مراحل کاری ما

  • ساخت و نهایی سازی
  • طرح و ابداع
  • شروع و ایده پردازی
02

برخی نکات و ویژگی ها

گروه طراحی و معماری کامیار معروف زاده

___________

0
ساعت کاری

0
مشتریان رضایتمند

0
پروژه های پایان یافته